Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen. De regeling bestaat uit inkomensondersteuning en de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds 1 december 2020 is de periode, waarover met terugwerkende kracht inkomensondersteuning kan worden aangevraagd, beperkt tot het begin van de maand waarin de aanvraag is ingediend. Vanaf 1 februari 2021 geldt dat de Tozo-uitkering kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot het begin van de voorafgaande maand. Ook in Tozo 4, die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid van verruimde terugwerkende kracht opgenomen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | CE-AEP / 21019675 | 21-01-2021

Terug

Laatste nieuwsberichten

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd
18-02-2021

Kamervragen lage korting betaling ineens
18-02-2021

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie
18-02-2021

Navordering ter correctie giftenaftrek
11-02-2021

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid
11-02-2021

Drempelvrijstelling RVU
11-02-2021

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel
11-02-2021

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd
04-02-2021

Vooruitbetaalde rente eigen woning
04-02-2021

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde
04-02-2021

0515 740 810