Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen. Het wetsvoorstel voert een afkoopregeling in voor kleine nettopensioenen en nettolijfrenten. De met de Wet waardeoverdracht klein pensioen ingevoerde regeling voor automatische waardeoverdracht wordt uitgebreid naar alle kleine pensioenen. De automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen volgens de huidige wet is beperkt tot kleine ouderdomspensioenen, die zijn ontstaan doordat de deelneming aan de pensioenregeling is gestopt vanwege uitdiensttreding. Kleine pensioenen met een andere ontstaansgeschiedenis dan einde deelneming of waarvan de ontstaansgeschiedenis niet duidelijk is, blijven achter bij de oude pensioenuitvoerder. De administratiekosten van kleine pensioenen zijn relatief hoog. Uitbreiding van het recht op waardeoverdracht moet voorkomen dat pensioenuitvoerders daarmee geconfronteerd worden. Als waardeoverdracht niet mogelijk is, mogen kleine pensioenen worden afgekocht. Kleine nettopensioenen en nettolijfrentes kunnen op grond van het wetsvoorstel worden afgekocht. Afkoop is nu nog niet toegestaan.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | wetsvoorstel | 22-12-2021

Terug

Laatste nieuwsberichten

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie
12-05-2022

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren
12-05-2022

Goodwill te snel afgeschreven
12-05-2022

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht
12-05-2022

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022
12-05-2022

Aanpassing termijn betalingsregeling
12-05-2022

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid
05-05-2022

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap
05-05-2022

Referentieobjecten WOZ-waardering
05-05-2022

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties
05-05-2022

0515 740 810