Rekenmodel rechtsherstel box 3

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet langer van een fictieve verdeling van het vermogen in spaargeld en beleggingen. Voor een juiste berekening dient gebruik gemaakt te worden van de in de aangiften over deze jaren opgenomen bedragen van bezittingen in box 3. De aangiften zijn te raadplegen via MijnBelastingdienst.nl. Het rekenmodel is te vinden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/hulpmiddel-box-3-inkomen

Afhankelijk van de aard van de bezittingen wordt met verschillende rendementen gerekend.

Percentages box 3-inkomen

Soort vermogen 2017 2018 2019 2020 2021
 Spaargeld  0,25%  0,12%  0,08%  0,04%  0,01%
 Beleggingen  5,39%  5,38%  5,59%  5,28%  5,69%
 Schulden  3,43%  3,20%  3,00%  2,74%  2,46%

Bron: Belastingdienst | publicatie | 18-07-2022

Terug

Laatste nieuwsberichten

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3
28-09-2023

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024
28-09-2023

Belastingplan 2024
21-09-2023

Tarieven en heffingskortingen
21-09-2023

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024
21-09-2023

Aanpassingen box 3
21-09-2023

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding
21-09-2023

Afschrijvingsbeperking gebouwen
21-09-2023

Verlaging energie-investeringsaftrek
21-09-2023

Verruiming herinvesteringsreserve
21-09-2023

0515 740 810