Disclaimer

De informatie op deze website is door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Otto Visser Accountants sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

0515 740 810