Privacy- en cookieverklaring website www.ottovisseraccountants.nl

Otto Visser Accountants, gevestigd te Sneek aan Prinses Julianapark 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De gegevens die u aan Otto Visser Accountants verstrekt door het bezoeken van de website worden digitaal opgeslagen ten behoeve van het analyseren van het bezoek.

Persoonsgegevens

Otto Visser Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die worden verkregen, worden door Otto Visser Accountants vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die op de website www.ottovisseraccountants.nl worden verwerkt:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bewaartermijn

Otto Visser Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens

Otto Visser Accountants deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies

Otto Visser Accountants gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die bezoekersaantallen bijhouden. Otto Visser Accountants maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.

Google Analytics maakt gebruik van ’cookies’ om het gebruik van de website te analyseren.

Gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Otto Visser Accountants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Contact

Otto Visser Accountants, Prinses Julianapark 7, 8601 GJ Sneek. Telefoonnummer 0515 740 810.

Wijzigingen

Otto Visser Accountants behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen publiceren wij op onze website www.ottovisseraccountants.nl. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2020.

0515 740 810