Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?

De arbeidskorting is een heffingskorting, die als doel heeft het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Deze heffingskorting wordt alleen toegepast op het inkomen uit tegenwoordige arbeid en niet over socialezekerheidsuitkeringen. Onlangs heeft Hof Den Haag geoordeeld dat een WGA-uitkering mag worden meegenomen in de berekeningsgrondslag voor de arbeidskorting. Tegen deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

In een reactie op de uitspraak schetst de staatssecretaris van Financiën twee opties om de door het hof geconstateerde ongelijke behandeling en vermeende tegenstrijdigheid met het gelijkheidsbeginsel weg te nemen. De eerste optie is om de samenvoegbepaling zo aan te passen dat de arbeidskorting niet meer toegepast kan worden op socialezekerheidsuitkeringen, die via de werkgever worden uitbetaald. De tweede optie is om in de loon- en inkomstenbelasting de arbeidskorting toe te passen op socialezekerheidsuitkeringen op voorwaarde dat de uitkeringsgerechtigde ook werkt.

Het kabinet wacht het arrest van de Hoge Raad af voordat een beslissing wordt genomen. De Advocaat-Generaal zal in deze zaak een conclusie nemen voordat de Hoge Raad arrest wijst.

Bron: Ministerie van Financiƫn | publicatie | 2023-0000233791 | 20-10-2023

Terug

Laatste nieuwsberichten

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst
13-06-2024

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding
13-06-2024

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar
13-06-2024

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering
13-06-2024

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie
13-06-2024

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?
13-06-2024

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website
06-06-2024

Levering verhuurd pand
06-06-2024

Gratis gezonde lunchmaaltijden?
06-06-2024

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering
06-06-2024

0515 740 810