Verplicht eigen risico Zvw 2022

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het eigen risico voor 2022 niet te verhogen. Het kabinet geeft gehoor aan dit verzoek en heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het verplicht eigen risico van de basisverzekering in 2022 wordt gefixeerd op het bedrag van € 385 per jaar per verzekerde van 18 jaar of ouder. Een volgend kabinet kan dan een besluit nemen over het eigen risico in 2023 en latere jaren.

Bron: Overig | publicatie | 3227384-1012526-Z | 14-07-2021

Terug

Laatste nieuwsberichten

Regeling NOW-4 gepubliceerd
29-07-2021

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?
29-07-2021

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband
29-07-2021

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten
29-07-2021

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
22-07-2021

Mededeling verrekening door Belastingdienst
22-07-2021

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
22-07-2021

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
15-07-2021

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting
15-07-2021

Verplicht eigen risico Zvw 2022
15-07-2021

0515 740 810