Verplicht eigen risico Zvw 2022

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het eigen risico voor 2022 niet te verhogen. Het kabinet geeft gehoor aan dit verzoek en heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het verplicht eigen risico van de basisverzekering in 2022 wordt gefixeerd op het bedrag van € 385 per jaar per verzekerde van 18 jaar of ouder. Een volgend kabinet kan dan een besluit nemen over het eigen risico in 2023 en latere jaren.

Bron: Overig | publicatie | 3227384-1012526-Z | 14-07-2021

Terug

Laatste nieuwsberichten

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding
02-12-2021

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek
02-12-2021

Onderzoeksrapport brievenbusfirma's in Nederland
02-12-2021

Werknemer nam per direct ontslag
02-12-2021

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af
02-12-2021

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021
29-11-2021

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen
25-11-2021

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst
25-11-2021

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen
25-11-2021

Premiepercentages en maximum premieloon 2022
25-11-2021

0515 740 810