Mededeling verrekening door Belastingdienst

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen en van hem te innen bedragen aan belastingen en heffingen te verrekenen. De ontvanger doet mededeling van verrekening aan de belastingschuldige. De mededeling van verrekening met een openstaande belastingschuld is geen besluit waartegen beroep openstaat bij de bestuursrechter. Dat houdt in dat er ook geen toegang tot de bestuursrechter is wanneer de ontvanger geen beslissing neemt op een tegen een verrekening gericht bezwaar. De bestuursrechter zal zich in een dergelijk geval onbevoegd moeten verklaren.

Met betrekking tot de verrekening van belasting kan slechts een vordering bij de burgerlijke rechter worden ingesteld.

Opmerkelijk is dat Hof Arnhem-Leeuwarden in het hoger beroep tegen een onbevoegdverklaring door de rechtbank aan de belanghebbende een vergoeding voor immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn van behandeling heeft toegekend. De redelijke termijn voor de berechting van een zaak in hoger beroep bedraagt twee jaar nadat het hogerberoepschrift door het hof is ontvangen. In dit geval deed het hof vijf maanden na het verstrijken van de redelijke termijn uitspraak.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL20215429, 19/00013 | 01-06-2021

Terug

Laatste nieuwsberichten

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken
16-09-2021

Afschermen adresgegevens in Handelsregister
16-09-2021

Levering slooppand of bouwterrein?
16-09-2021

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto
16-09-2021

Termijn aanvraag OVK verlengd
09-09-2021

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last
09-09-2021

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde
09-09-2021

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg
02-09-2021

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet
02-09-2021

Einde generieke steun coronacrisis
02-09-2021

0515 740 810