Openstelling saneringsregeling visserij

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit op 30 november 2022.

De saneringsregeling is een subsidie, die ondernemers moet stimuleren om te stoppen met hun bedrijf.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten eigenaren van vissersvaartuigen voor ten minste 20% afhankelijk zijn van door Brexit geraakte quota. Andere voorwaarden voor deze regeling zijn:

  • het visserijschip wordt gesloopt en uitgeschreven uit het visserijregister;
  • door LNV verleende visvergunningen en vismachtigingen worden ingetrokken;
  • deelnemers mogen tot vijf jaar na ontvangst van de subsidie geen ander schip inschrijven in het visserijregister en de capaciteit van andere geregistreerde schepen niet verhogen;
  • vangstmogelijkheden, die gekoppeld zijn aan het gesaneerde schip of gereserveerd zijn, vervallen.

De eigenaar van het gesaneerde vaartuig ontvangt een bedrag per brutoton van zijn schip. Sloopopbrengsten worden op dit bedrag in mindering gebracht. Het uitkoopbedrag is gebaseerd op het verwachte inkomensverlies. De regeling wordt voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting aangemerkt als overheidsingrijpen. Voor het verschil tussen de ontvangen subsidie en de boekwaarde van het schip kan een herinvesteringsreserve worden gevormd. Vanwege de kwalificatie als overheidsingrijpen gelden voor de besteding van de herinvesteringsreserve soepelere voorwaarden.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | DGNVLG / 22325676 | 22-07-2022

Terug

Laatste nieuwsberichten

Intracommunautaire verwerving auto door particulier
01-06-2023

Eigen woning gaat niet naar box 3
01-06-2023

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst
01-06-2023

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst
01-06-2023

Sloopauto's verkocht onder margeregeling
25-05-2023

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling
25-05-2023

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn
25-05-2023

Ontbrekend instructieboekje
17-05-2023

Wijziging subsidieregeling STAP-budget
17-05-2023

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst
17-05-2023

0515 740 810