Kamervragen voordelen familiehypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De Nederlandsche Bank. Volgens dat artikel is het voordeel van een familiehypotheek groter dan de zogenaamde jubelton (de inmiddels afgeschafte extra schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning).

De familiehypotheek, die in het artikel wordt beschreven, is een lening voor de eigen woning, die binnen de familie wordt verstrekt, bijvoorbeeld door ouders aan hun kind. Het artikel gaat ervan uit dat de lening wordt gecombineerd met een jaarlijkse schenking door de geldverstrekker aan de schuldenaar. De rente op de lening is aftrekbaar als is voldaan aan de voorwaarden voor een eigenwoningschuld. De (vrijgestelde) schenking kan gebruikt worden om (een deel van) de rente te betalen. De staatssecretaris vindt deze combinatie van enerzijds renteaftrek en anderzijds het benutten van de schenkingsvrijstelling niet onwenselijk. Het kabinet heeft geen plannen om deze combinatie aan te pakken of de hypotheekrenteaftrek (verder) te beperken.

Omdat niet bekend is hoe vaak schenkingen onder de vrijstellingsgrens plaatsvinden in het kader van een familiehypotheek, kan de staatssecretaris niet aangeven wat het budgettaire belang van deze combinatie is.

Bron: Ministerie van Financiƫn | publicatie | 2024-0000028506 | 07-02-2024

Terug

Laatste nieuwsberichten

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024
18-04-2024

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen
18-04-2024

Loon of schenking?
18-04-2024

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend
18-04-2024

Fiscale risico's bij schuiven met panden: wat u moet weten
18-04-2024

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden
18-04-2024

Regelgeving scheuren grasland
11-04-2024

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk
11-04-2024

Fiscale migratie: waar is thuis?
11-04-2024

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?
11-04-2024

0515 740 810