Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van elektriciteit wordt afgebouwd, verworpen. Volgens het wetsvoorstel zou de bestaande salderingsregeling tussen 1 januari 2025 en 1 januari 2031 geleidelijk worden afgebouwd tot nul. De Eerste Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om kleinverbruikers met zonnepanelen te informeren over het nut van gedragsverandering bij het gebruik van zelfopgewekte stroom.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | wetsvoorstel | 35.594 | 13-02-2024

Terug

Laatste nieuwsberichten

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024
18-04-2024

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen
18-04-2024

Loon of schenking?
18-04-2024

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend
18-04-2024

Fiscale risico's bij schuiven met panden: wat u moet weten
18-04-2024

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden
18-04-2024

Regelgeving scheuren grasland
11-04-2024

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk
11-04-2024

Fiscale migratie: waar is thuis?
11-04-2024

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?
11-04-2024

0515 740 810