Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers verzamelen en rapporteren wanneer zij in een kalenderjaar 30 of meer transacties verrichten of meer dan € 2.000 verdienen met transacties. Over de gevolgen van deze richtlijn voor de verkopers zijn Kamervragen gesteld. De staatssecretaris wijst erop dat de richtlijn geen nieuwe fiscale verplichtingen voor verkopers in het leven roept. De richtlijn heeft dus niet tot gevolg dat een verkoper meer belasting moet betalen.

Omdat platforms vaak in meerdere landen actief zijn en hun rapportages in een andere lidstaat van de EU kunnen indienen, is nog niet bekend van hoeveel Nederlandse verkopers gegevens zijn aangeleverd.

Als de activiteiten op een platform hobbymatig of in de privésfeer plaatsvinden en er geen voordelen te verwachten zijn, is geen sprake van een bron van inkomen. Inkomstenbelasting is dan niet verschuldigd. Bij regelmatige activiteiten komt ondernemerschap voor de btw in beeld. Afhankelijk van de behaalde omzet kan de kleineondernemersregeling (KOR) worden toegepast waardoor geen btw hoeft te worden afgedragen. Voor de btw geldt een registratiedrempel van € 1.800 per kalenderjaar. Als de omzet onder deze drempel blijft, kan de ondernemer zonder aanmelding gebruik maken van de KOR en buiten verdere btw-verplichtingen blijven.

Met de uitvoering van de richtlijn is bij de Belastingdienst een inzet gemoeid van 55 fte incidenteel en 92 fte structureel.

Bron: Ministerie van Financiƫn | publicatie | 2024Z010492 / 2024Z010493 | 12-02-2024

Terug

Laatste nieuwsberichten

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024
18-04-2024

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen
18-04-2024

Loon of schenking?
18-04-2024

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend
18-04-2024

Fiscale risico's bij schuiven met panden: wat u moet weten
18-04-2024

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden
18-04-2024

Regelgeving scheuren grasland
11-04-2024

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk
11-04-2024

Fiscale migratie: waar is thuis?
11-04-2024

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?
11-04-2024

0515 740 810